اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456481&text=همسرم با وقاحت تمام از زن صیغه ای اش در مقابل من تعریف و تمجید می کند

اشتراک گذاری