اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456544&text=تیرباران 5 سیرجانی در قلب شهر / 2 برادر و پسرخاله چه کردند؟

اشتراک گذاری