اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456553&text= 9 منزل مسکونی در خراسان جنوبی گرفتار آبگرفتگی شد

اشتراک گذاری