اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456557&text=کشف بیش از یک تن محموله مواد مخدر در نرماشیر

اشتراک گذاری