اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456580&text=ایجاد شفافیت در دارو و تجهیزات پزشکی اولین گام است

اشتراک گذاری