اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456602&text=حمام خون در خوابگاه! / هم اتاقی ها به جان هم افتادند!

اشتراک گذاری