اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456792&text= 85 نفر گرفتار سیلاب در سیستان و بلوچستان اسکان داده شدند

اشتراک گذاری