اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456845&text=محمدباقر قالیباف از عضو شورای شهر شکایت کرد

اشتراک گذاری