اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456867&text=واجدین قانون جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۷ تعیین تکلیف شوند

اشتراک گذاری