اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456902&text=افغان ها شهرری را به هم ریختند! / همه از شلیک ها وحشت کردند! + جزییات

اشتراک گذاری