اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-456934&text=تعطیلی یک بیمارستان خصوصی در تهران با دستور قضایی / در این بیمارستان چه می گذشت؟

اشتراک گذاری