اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457007&text=آرمان مرا با چشمانی اشک آلود به داخل اتاق کشاند / در تمام لحظات سیاه به همسرم فکر می کردم

اشتراک گذاری