اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457292&text=برای اولین بار/ افشاگری پسر مسعود رجوی از آزار و اذیت خودش توسط منافقین + صوت

اشتراک گذاری