اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457328&text=ربودن و شکنجه یک کفاش به نام عباس عفت روش به جرم داشتن همسر حزب‌اللهی

اشتراک گذاری