اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457329&text=بلای وحشتناکی که باکتری های گوشت خوار سر این چند نفر آوردند+ تصاویر هولناک

اشتراک گذاری