اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457454&text=سوریان:سوء تفاهم شده با عادل دوست هستم/ آیتم برنامه ۹۰ جنجال به راه انداخت

اشتراک گذاری