اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457755&text=توهین نژادپرستانه به ستاره مسلمان لیورپول در لیگ انگلیس

اشتراک گذاری