اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-457794&text=تعقیب و گریز 2 فراری و تیراندازی پلیس در محله جوانمرد قصاب تهران !

اشتراک گذاری