اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-458226&text=مدیر یک مؤسسه فرهنگی در تهران با استخدام معلمان پول کثیف به دست می آورد+عکس

اشتراک گذاری