اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-458386&text=نجات جان کوهنورد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط اورژانس هوایی

اشتراک گذاری