اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-461823&text=محکومیت 3 ایرانی بخاطر دکل گمشده در دادگاه انگلیس / رضا مصطفوی طباطبایی کیست؟

اشتراک گذاری