اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-463433&text=سرگذشت غم انگیز 5 نوجوان زندانی / هق هق کودکانه برای محروم شدن از شب عید

اشتراک گذاری