اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-464398&text=اولین عکس از اعدام مرد پلید در جهرم / صبح امروز در ملاء عام اجرا شد

اشتراک گذاری