اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-467094&text=برقراری نظم و امنیت در پلدختر برای ارائه خدمات امدادی ضروری است

اشتراک گذاری