اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-467921&text=جنجال دیده شدن موجود 2.5 متری آدم نما در کوه های پوشیده از برف+ فیلم این موجود را ببینید

اشتراک گذاری