اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-468230&text=دستگیری قاچاقچی موادمخدر در محور هشترود به تبریز

اشتراک گذاری