اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-468561&text=ماموران پلیس محله کن و تبهکار حرفه ای صحنه های فیلم کبری 11 را بازسازی کردند

اشتراک گذاری