اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-468569&text=این فیلم خوف آور عمق فاجعه بلایای طبیعی را نشان می دهد

اشتراک گذاری