اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-469177&text=اینجا غروب دریا نیست! اینجا جاده اهواز به آبادان است!+ عکس

اشتراک گذاری