اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-469250&text=اسامی قربانیان واژگونی اتوبوس تهران-شیراز / 4 زن درمیان قربانیان

اشتراک گذاری