اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-469357&text=در این جاده نیشابور ناگهان ماشین هایتان داغون می شوند! / مردم وحشت زده چه دیدند!

اشتراک گذاری