اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-469379&text=رانندگان از سفرهای غیرضروری در جاده های خراسان رضوی خودداری کنند

اشتراک گذاری