اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-469893&text=احمقانه ترین طلاق در سال 98 / مرد جوان خجالت کشید به دادگاه خانواده برود !

اشتراک گذاری