اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-470117&text=دردسر مهریه 180 میلیونی عروس موقت / خشایار با دختر مریم چه کرد؟

اشتراک گذاری