اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-470221&text=نوبخت: افزایش 400 هزار تومانی حقوق باید از این ماه محسوب شود

اشتراک گذاری