اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-470400&text=عروس انگلیسی داعشی: بلای که بر سرم در مدرسه آورند باعث شد جذبم داعش شوم+ عکس

اشتراک گذاری