اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-470432&text=سرنوشت کسی که رای مردم را در صدا و سیما دزدید چه شد؟ / سکوت تلویزیون

اشتراک گذاری