اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-470842&text=عروس غمگین می خواست با جوان غریبه خوشحالی کند ! / امیر خیلی زود همه چیز را فهمید

اشتراک گذاری