اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-471123&text=6 سفره خانه مشروب سرو می کردند! / پلیس آبادان فاش کرد

اشتراک گذاری