اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-471560&text=گردن زدن 37 شهروند عربستانی توسط دولت این کشور / ارتباط های مجرمان باعث اعدامشان شد

اشتراک گذاری