اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-475029&text=همه ما باید کاری کنیم که ایران در توافق هسته ای بماند

اشتراک گذاری