اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-475427&text=بلای وحشتناک بر سر 15 زن در داراب!+ جزییات

اشتراک گذاری