اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-475639&text=قاضی دادگاه : پرونده شرکت پدیده دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد است

اشتراک گذاری