اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-475695&text=زنده ماندن معجزه آسای جوان فسایی بعد از سقوط از کوه

اشتراک گذاری