اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-475716&text=فرماندار به خاطر 3 میلیارد تومان رشوه دستگیر شد / دادستان خبر داد

اشتراک گذاری