اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476052&text= اولین عکس از زن ایرانی که بعد از مرگ زنده شد! + گفتگوی اختصاصی

اشتراک گذاری