اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476129&text=پاشاخان هندی شرور مازندران کشته شد / او با بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی همراه بود

اشتراک گذاری