اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476386&text=جزییات نوزاد رها شده سنندجی که بند نافش قطع نشده بود / تلاش او برای زنده ماند بی‌فایده نبود

اشتراک گذاری