اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476393&text= شبانه مرا به فدراسیون تیراندازی بردند+عکس

اشتراک گذاری