اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476394&text=فاجعه مرگبار در زاهدان که حمام خون به راه انداخت+ عکس دلخراش

اشتراک گذاری